วิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย
เรื่อง งานใบตอง 2 จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. กุลนันทน์ หนันดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปภัมภ์
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
ใบตองที่นำมาประดิษฐ์กระทงคือใบตองชนิดใด
   ใบตองกล้วยน้ำว้า
   ใบตองตานี
   ใบตองกล้วยหอม
   ใบตองชนิดใดก็ได้

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นข้อดีของใบตองทุกชนิด
   ย่อยสลายง่าย
   อาหารที่ห่อมีกลิ่นหอม
   อาหารน่ารับประทาน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการวางใบตอง
   วางตามกัน
   วางขวางทาง
   วางสลับทางแข็งกับทางอ่อน
   ข้อ ข,ค ถูก

ข้อที่ 4)
กระทงมุมเดียว ส่วนใหญ่นำไปใส่ขนมชนิดใด
   วุ้น
   ตะโก้
   ข้าวเหนียว
   ห่อหมก

ข้อที่ 5)
การเย็บกระทงสี่มุม เมื่อเย็บมุมแรกเสร็จ จะเย็บมุมใดต่อ
   มุมที่ 2
   มุมที่ 3
   มุมที่ 4
   มุมตรงข้าม

ข้อที่ 6)
การเย็บกระทงสองมุม ตัดใบตองเป็นรูปอะไร
   สี่เหลี่ยมผืนผ้า
   สี่เหลี่ยมจัตุรัส
   สี่เหลี่ยมมุมแหลม
   สี่เหลี่ยมคางหมู

ข้อที่ 7)
กระทงชนิดใด ที่นิยมนำไปใช้เป็นกระทงเจิม
   กระทงสี่มุม
   กระทงห้ามุม
   กระทงหกมุม
   กระทงอะไรก็ได้

ข้อที่ 8)
ถ้าเย็บกระทงก้นสอบเกินไป จะเป็นอย่างไร
   จะตั้งไม่ได้
   จะตั้งไม่มั่นคง
   จะตั้งได้สวยงาม
   จะตั้งได้มั่นคง

ข้อที่ 9)
กระทงสี่มุมปากหยัก นิยมนำมาใช้ใส่อาหารชนิดใด
   ห่อหมก
   ข้าวเหนียว
   ขนมเทียน
   ขนมกล้วย

ข้อที่ 10)
ข้อใดเป็นการเลือกใบตองอย่างถูกต้อง
   ใบตองสีเข้ม
   ใบตองสีอ่อน
   ใบตองหนา ๆ
   ใบตองสีเข้มสด